Kierownik nadzoru budowlanego

Inspektor Nadzoru Budowlanego – Kierownik Budowy – Inspekcja Budowlana

W RW Invest oferujemy kompleksowe usługi budowlane, które obejmują również nadzory techniczne – świadczymy usługi Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji różnych obiektów budowlanych na zlecenie klientów. Dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu i wiedzy, a także odpowiednim uprawnieniom zapewniamy Państwu obsługę na najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem są nasi zadowoleni klienci i wystawione przez nich referencje.

Zapewniamy pełne wsparcie w realizacji obiektów budowlanych o różnorodnym przeznaczeniu. Usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm, instytucji, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

Kierownik Budowy

Zadaniem Kierownika Budowy jest zarządzanie procesem realizacji budowy czy też prowadzenia robót budowlanych. Kierownikiem Budowy może zostać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej. Może zostać nim inwestor, ale znacznie częściej funkcja ta przekazywana jest wykonawcy robót budowalnych, który zatrudnia własnego Kierownika Budowy.

Wśród obowiązków Kierownika Budowy znajdują się między innymi:

  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
  • organizacja budowy
  • realizacja zaleceń znajdujących się w dzienniku budowy
  • kierowanie pracami w budowie obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniami

Inspektor Nadzoru

Polskie przepisy prawa budowlanego wskazują, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zostać ustanowiony przez inwestora dobrowolnie lub obligatoryjnie w sytuacji, gdy roboty są wyjątkowo skomplikowane albo też z powodu panujących warunków gruntowych.

Głównym zadaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest reprezentowanie interesów klienta podczas budowy. Ma on za cel dbać, by prace realizowane były rzetelnie, zgodnie z projektami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Dzięki temu inwestor, który nie posiada wiedzy technicznej, jest w stanie zabezpieczyć swoje interesy, gdyż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad Kierownikiem Budowy.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego może zostać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia tej funkcji, ale również można powierzyć ją zewnętrznej firmie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w RW Invest!

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem obowiązków Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w RW Invest. Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie w ramach nadzoru technicznego, w czym posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Gdy mają Państwo dodatkowe pytania związane z naszymi usługami nadzoru technicznego, prosimy o skontaktowanie się z nami – będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie Państwa zapytania i umówić się na dogodny termin spotkania, w trakcie którego omówimy szczegóły współpracy.

RW Invest – kierownik budowy – Wołomin, Warszawa, Marki – zapraszamy Państwa do wybrania naszych usług.