Kierownik nadzoru budowlanego

Nadzory | Kosztorysowanie | Wykonawstwo

Oferta

Organizujemy i prowadzimy inwestycje budowlane od uzyskania pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie. Zapewniamy nadzór techniczny – kierownik budowy, inspektor nadzoru, inwestor zastępczy. Oferujemy również wykonywanie przeglądów okresowych budynków.

Nadzory

Świadczymy usługi Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i budowlanego przy realizacji różnych obiektów budowlanych.

Przeglądy techniczne budynków, obiektów budowlanych – ceny przeglądów technicznych

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i budowli.

Kosztorysy

Wykonujemy kosztorysy robót budowlanych w pełnym zakresie dla potrzeb planowania,  realizowania i rozliczania robót budowlanych.

Wykonawstwo

Zapewniamy obsługę inwestycji na każdym etapie procesu budowlanego. Oferuje kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Kontakt

RW Invest  Robert Wróblewski   Lipinki ul. Graniczna 32A, 05-200 Wołomin, NIP: 125-126-31-86 biuro@rw-invest.pl

Robert Wróblewski  T: +48/ 694 737 011  r.wroblewski@rw-invest.pl

RW Invest Nadzory budowalne, kosztorysowanie, wykonawstwo


Kierownik i inspektor nadzoru budowlanego

Nadzór techniczny wielu osobom kojarzy się głównie z osobą Kierownika Budowy, który musi być dostępny zgodnie z przepisami prawa budowlanego podczas budowy Państwa domu. Tak naprawdę jednak zakres usług nadzoru jest znacznie większy i należy patrzeć na te prace z perspektywy realnych korzyści dla inwestora, a nie jedynie obowiązku narzuconego przez prawo.

Co zapewniamy w ramach świadczenia usług kierownika budowy?

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy Prawo budowlane zapewniamy w razie potrzeby sporządzanie przed rozpoczęciem budowy niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony zdrowia i planu bezpieczeństwa. Materiały te uwzględniają oczywiście specyfikę rodzajów prowadzonych robót budowlanych.

Do naszych obowiązków należy też:

Przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy
Prowadzenie bieżącej dokumentacji budowy
Zapewnienie wytyczenia obiektu pod kątem geodezyjnym
Organizacja budowy i kierowanie nią
Koordynowanie realizacji zadań
Bieżące aktualizowanie dokumentacji w razie potrzeby
Realizacja zaleceń, jakie zostały wpisane do dziennika budowy
Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku zagrożenia
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Kierownik budowy zawiadamia również każdorazowo inwestora o wszelkich istotnych wydarzeniach.

Inspektor nadzoru budowlanego to odrębna funkcja

Mimo, iż niektórzy inwestorzy chcieliby maksymalnie zmniejszyć liczbę ludzi zajmujących się nadzorem - to zgodnie z art. 24. ustawy Prawo budowlane, łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy nie jest dopuszczalne. Dlatego zapewniamy, że skorzystanie z usług naszej firmy będzie oznaczało zapewnienie właściwych ludzi, by spełnić wymagania narzucone przez ustawodawcę. Jednocześnie pamiętajmy, że to właśnie rola inspektora nadzoru inwestorskiego jest niezmiernie ważna, gdyż to kierownik nadzoru budowlanego reprezentuje inwestora na budowie, zajmuje się sprawdzaniem jakości wykonywanych prac, potwierdza faktycznie wykonane prace, a nawet - na żądanie inwestora - zajmuje się kontrolowaniem rozliczeń budowy.

Oprócz budowy, ważne są również późniejsze przeglądy budynków

Degradacja budynku z czasem jest czymś, czego nie da się uniknąć. Nawet jeśli odbiory mieszkań przeszły bezproblemowo, to po jakimś czasie warto wykonać choćby ponowne badania elektryczne budynków, aby mieszkańcy i użytkownicy byli pewni swojego bezpieczeństwa. Świadczymy zatem kompleksowe usługi cyklicznego sprawdzania stanu już istniejących budynków - nie tylko tych, które są dopiero budowane i przy których możemy działać jako główny nadzór budowlany.

Lipinki ul. Graniczna 32A,
05-200 Wołomin
NIP: 125-126-31-86
Tel : 694 737 011
Email : r.wroblewski@rw-invest.pl